Šest otázek a šest odpovědí. Jak prosté!

 

Proč Bermani?

Tvoříme s klienty integrované pracovní týmy, do projektů přinášíme ověřené pracovní metody a vysoké pracovní nasazení, klienti vkládají své problémy a výzvy. Spolupracujeme, spoluvyvíjíme a spoluvytváříme, diskutujeme, řešíme problémy, sdílíme úspěchy, vzájemně se učíme a v neposlední řadě vytváříme s klienty vztahy jdoucí nad rámec projektů.

Samozřejmě ne vždy se nám daří tak, jak bychom si představovali. Měli jsme klienty a partnery, se kterými spolupráce nebyla úplně radostná. Nicméně ověřili jsme si, že mezilidské vztahy, důvěra a pozitivní atmosféra jsou kritickými faktory úspěchu při řešení jakéhokoli komplexního úkolu.

Jsme profesionálové, věříme tomu, co děláme a žijeme tím. Existují jiné firmy, které dokáží zaplnit papír slovy, daty a tabulkami. To umíme taky. Ale to není hlavní důvod pro spolupráci s námi. Vyzkoušejte si nás!

Oč nám jde?

Věříme v ekonomický rozvoj prostřednictvím podpory inovací a rozvoje konkurenceschopnosti. Chceme vidět reálné výsledky naší asistence klientům v jejich komplexních projektech. Chceme mít vliv na úspěšnou transformaci lokálních, regionálních a národních ekonomik. Chceme se od svých zákazníků, partnerů a spolupracovníků učit, a chceme, aby se také oni učili od  nás. Chceme šířit pozitivní atmosféru a energii, která posílí naše partnery a bude je motivovat konat možné a potřebné. Máme ambici být konzultační jedničkou v oblasti regionálního ekonomického rozvoje ve střední a východní Evropě.

Chceme si užívat to, co děláme, a chceme, aby si naši zákazníci užívali s námi. Připojte se k nám!

Čemu věříme?

Věříme, že naši zákazníci mají talent, zdroje, intelektuální kapacitu a vnitřní motivaci, které jim umožnují řešit i ty nejsložitější sociálně-ekonomické výzvy. Věříme, že globalizace vytváří příležitosti, ze kterých může mít užitek každý dobře spravovaný region na naší planetě. Víme, že i nejrozvinutější ekonomiky musí tvrdě pracovat, aby si dlouhodobě udržely konkurenční výhodu - a možná potřebují pracovat ještě tvrději. Věříme, že spolupráce mezi vysokými školami, firmami a veřejným sektorem může přinést vznik konkurenční výhody založené na inovační dynamice. Věříme, že snaha maximalizovat produktivitu na úrovni firmy dokáže odblokovat potenciál ekonomického růstu pro celý region a tudíž vede ke zvýšení životní úrovně obyvatel. Pojďte si to s námi vyzkoušet!

 
 

Odkud přicházíme?

Berman Group založil v roce 1985 Norton L. Berman v USA. Firma poskytovala služby v oblasti ekonomického rozvoje a strategického plánování městům a obcím. Pan Berman, mezinárodní rozvojový konzultant a bývalý šéf sekce hospodářství státu Michigan, byl pozván do Prahy v roce 1995 řídit rozvojové projekty strategického plánování měst sponzorované USAID. Tým Berman Group působil jako nezávislá kancelář pod USAID kontraktorem Barents Group (později BearingPoint), dceřinnou společností KPMG. Když v roce 1997 projekt skončil, společnost zaregistrovala svoji pobočku v Praze a později se osamostatnila jako s. r. o. V roce 2003 čtyři čeští partneři Berman Group vykoupili od pana Bermana jeho podíl ve firmě a od té doby společnost působí jako česká entita na trhu poradesnkých služeb ekonomického rozvoje v Evropě a Asii. Od roku 2010 pak společnost působí i na Novém Zélandu a v Austrálii.

Kdo nám důvěřuje?

Spolupracovali jsme s velkým počtem organizací z různých odvětví a regionů. Abychom vyjmenovali alespoň několik: U.S. Agency for International Development (USAID), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Světová banka, Evropská komise (DG INFSO, DG REGIO), Rozvojový program OSN (UNDP), Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, CzechInvest, Národní vzdělávací fond, Jihomoravské inovační centrum (JIC), Regionální rozvojová agentura Ostrava, Vysoká škola báňská v Ostravě, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Karlovarský kraj, města Olomouc, Trutnov, Bratislava, Trnava, Mioveni, Caracal, Braila, Iasi, Valjevo, Zrenjanin, Pavlograd, Severodoněck, Kara-balta, Karakol a desítky dalších v Česku, na Slovensku, Ukrajině, Srbsku, Rumunsku, Gruzii, Německu, Polsku, Chorvatsku, Albánii, Bulharsku, Kyrgyzstánu a na Novém Zélandu.

Co o nás říkají?

Několik komentářů od našich spolupracovníků, které nás naplňují hrdostí:

"Berman Group jsou ti nejlepší konzultanti ekonomického rozvoje, se kterými jsem kdy pracoval. Rozumějí dobře ekonomickému rozvoji a mají zvláštní dar jej srozumitelně zpřístupnit. Spolupráce s Dušanem a jeho týmem je skvělá."
Howard Ockman, ředitel projektu, Local Investment National Competitiveness Project, Ukrajina
"Berman Group poskytli naší organizaci velmi cenné vstupy pro naše rozhodování. Museli intenzivně spolupracovat s našimi zřizovateli a významnými zákazníky a partnery. Byli jsme nadšeni z jejich profesionálního přístupu a z množstvím pozitivní pozornosti, kterou vyvolali svou prací."
Michal Kostka, bývalý zástupce ředitele Jihomoravského inovačního centra