Praktická řešení

Pokud chcete řešit reálné problémy ekonomického rozvoje, potřebujete praktická řešení. Spolupracujeme s veřejným sektorem, firmami a výzkumníky na rozvoji praktických aplikací, které urychlí národní a regionální ekonomický rozvoj a zlepší globální konkurenceschopnost lokálně ukotvených aktivit.

Jedno doporučení zdarma: "Když si najímáte konzultanty, ujistěte se, že je chcete proto, aby Vám pomohli najít nějaké funkční řešení. Nebuďte naivní a nepropadejte iluzi o tom, že někdo přijde a vyřeší problém za Vás. Místo spoléhání se na nějaké prefabrikované řešení raději požadujte, aby ve spolupráci s Vámi řešení problému vytvořili. "

V Berman Group pomáháme klientům porozumět problematice ekonomického rozvoje a asistovat jim při hledání, designu a implementaci jejich vlastních efektivních řešení. Tato řešení se vyskytují uvnitř našich odborných oblastí, jako například lákání přímých zahraničních investic, klastry, hodnotové řetězce, inovace, konkurenceschopnost a podnikání, infrastruktura inovačního podnikání, business improvement districts, lidské zdroje, trh práce a dovedností, internacionalizace, regionální marketing, mezinárodní rozvoj a rozvojová politika EU.
 

Lákání přímých zahraničních investic

Může se Vám to líbit či ne, ale jsou to zahraniční investoři, kdo nakupuje a místa s jejich socioekonomickými systémy, kdo je na prodej. Některé produkty jsou úhledně vyrovnány v regálech na úrovni očí. Jsou pěkně zabaleny, snad poněkud dražší, ale buď je každý zná a nakupuje je už roky, anebo jsou to novinky a každý je chce mít hned teď. Jiné produkty leží na hromadách v koutě. Musíte se jimi přehrabovat a ačkoli jsou levnější, často nevíte, co vlastně kupujete. Jaký je Váš produkt? Jaké má vlastnosti, jakou má podle Vás hodnotu? Jak je zabalen a propagován?

Dejte si pozor - existují různé typy zahraničních investorů. Někteří přichází bez většího úsilí z Vaší strany, jsou k tomu zpravidla nuceni trhem a hledají pouze zdroje či aktiva. Mnoho míst toto nepochopilo a zkouší "lákat" tyto investory. Mnoho míst se chybně zaměřilo na počet vytvořených pracovních míst a hodnotu investice, zatímco podcenilo kvalitu a kompatibilitu investice s místní ekonomikou. Mnoho agentur ekonomického rozvoje dosud nerozumí tomu, že jedině tito investoři upotřebí efektivitu a znalostní potenciál lokálních ekonomik a mají na ně dlouhodobě nejvyšší pozitivní vliv.

Berman Group pomáhá regionům a zemím využívat systém zahraničních investic správně. Je to dřina. Ale je jí potřeba! Jak je Váš produkt zabalen a propagován? Víte vůbec o tom, že prodáváte? Víte, kde jsou Vaši zákazníci?

"Berman Group nám pomohli vyvinout strategii přímých zahraničních investic, kterou jsme použili jako jeden z argumentů k přesvědčení Peugeot-Citroen, aby zvolil Trnavu jako nejlepší místo pro jejich novou továrnu ve střední a východní Evropě v roce 2003."
Štefan Bošňák, starosta Trnavy, Slovensko
(část dopisu adresovaného Chemonics International)

Klastry / globální hodnotové řetězce

Globální úspěch vychází z propojené kooperace, která je intenzivní lokálně, nicméně "vyčnívá" globálně. Někteří tomu říkají klastry. Nekonkurují si toliko jednotlivé firmy, jako za starých časů. Nyní jsou to otevřené a flexibilní sociálně-ekonomické systémy. Je Váš systém připraven? Víte, co je motorem Vaší ekonomiky? Jaká odvětví? Jaký je jejich příspěvek k ekonomickému růstu? Jaké jsou jejich globální perspektivy a trendy? Jaká jsou nejdynamičtější lokace růstu těchto odvětví? Jaká je jejich znalostní náročnost?

Někteří lidé už klastrům nevěří. To proto, že politika podpory klastrů byla naivní. Jestliže máte situaci, kde dva potencionální partneři nevěří jeden druhému, tak situaci nezlepšíte tím, že jim dáte peníze, aby se naučili kooperovat. Přesto se v mnoha národních a regionálních ekonomikách denně vynakládají obrovské náklady na kooperaci. Uvědomujete si to?

Neztratili jsme víru v klastry. Na celém světě existují důkazy o tom, že lokální specializace a intenzivní hodnotový řetězec uvnitř tzv. Triple Helixu vede ke globálnímu ovládnutí trhu s pozitivními efekty na lokální, regionální a národní ekonomiky, přičemž nezáleží na vyspělosti trhu - např. novozéladský mlékárenský systém. Existují ovšem důkazy i o tom, že mnohé dříve úspěšné klastrové politiky selhávají. Pro veřejný sektor je těžké klastr "stvořit". Taková aktivita musí vzejít zevnitř a nesmí být primárně motivována veřejnými prostředky nebo nějakým externím doporučením. Některé regiony jednoduše nemají sílu klastr zrodit a v takovýchto případech jsou vhodnější jiné přístupy k odvětvové politice.

Berman Group asistuje při navrhování a implementaci národních a regionálních politikách rozvoje odvětví. Máme zkušenosti s jak top-down, tak i bottom-up metodou identifikace klastrů na národním a regionálním stupni. Máme zkušenosti s podrobným mapováním hodnotových řetězců i strategickými mezioborovými propojeními. Zkoušíme porovnávat excelentní regionální výzkumná centra s průmyslem a lokalizovat jejich strategické protějšky z globálních center excelence v souvisejících oborech. Pomáháme těm týmům ekonomického rozvoje, které mají odvahu dostat jejich rozvojovou agendu na vyšší stupeň, jako například strategická kooperace založená na hodnotovém řetězci. Máte odvahu? Promluvte si s námi.

 

Inovace, konkurence a podnikání

Globálně konkurenční regiony jsou domovem globálně konkurenčních podnikatelských aktivit. Aktivit nadnárodních společností a jejich globálních hodnotových řetězců. Tyto mohou být konkurenceschopné jedině tehdy, když budou generovat, získávat a pořádat nové myšlenky, identifikovat globální tržní příležitosti, vyvíjet nové koncepty a uvedou na trh nové výrobky a služby, které uspokojí nebo vytvoří globální poptávku, a to rychleji, než jejich konkurence.

Takové inovační aktivity však nenastávají pouze v rámci jedné firmy. Naopak, je potřeba, aby se u slibného hodnotového řetězce vytvořila celá spolupracující síť s cílem plně jej zužitkovat. Proto je nanejvýš důležité, aby regionální podnikatelský ekosystém fungoval dobře, tzn. aby snadno generoval nové firmy schopné jak rychlého růstu, tak i propojení s existujícími firmami, regionální a národní znalostní infrastrukturou a globálními řetězci.

Toto si žádá podnikatelskou kulturu, podpůrné služby pro podnikání a programy pomoci. Dále vnitřní propagaci a podporu inovačně - podnikatelské kultury a její význam pro budoucnost. A v neposlední řadě pozitivní vnímání inovací a podnikání celou společností.

Navrhnout, implementovat a řídit regionální hospodářskou politiku, která vytváří a podporuje kulturu inovačního podnikání, je jeden z nejtěžších úkolů. Zdroje jsou nedostatkové a okopírování systému, co funguje někde jinde, nefunguje (věřte nám, opravdu ne!), protože podnikatelský apetit, založený na sociokulturních základech místních komunit je prostorově velmi diferencován. Ve střední a východní Evropě to platí dvojnásob, protože podnikatelská tradice zde byla na dlouho přerušena. Jednoduchý recept neexistuje, což je důvodem toho, že mnohé regiony to nedělají vůbec. To ale není dobré. Souhlasíte?

Pomáháme regionům vytvořit a zavést podnikatelské strategie zaměřené na vytváření nových firem a podporu vzniku nových regionálně založených hodnotových řetězců. Je to tvrdá práce a abychom uspěli, potřebujeme sofistikované a ambiciózní klienty schopné dosáhnout dlouhodobé změny. Jen proto, že je to těžká práce neznamená, že bychom se vzdávali předem. Dlouhodobě není alternativa. Jste připraveni? Jestli ano, promluvte si s námi!

Infrastruktura inovačního podnikání

Nemáme rádi, když vidíme inovační politiku regionálního ekonomického rozvoje redukovanou pouze na rozvoj infrastruktury. Bohužel se toto děje v celé střední a východní Evropě. Vypadá to, že pro veřejný sektor je snazší postavit budovu a nazvat ji třeba "Vědeckotechnologický park", "Business Park" nebo "Inovační inkubátor", než zavést program, který podpoří vznik nových firem a jejich růst, zvýší jejich produktivitu, znalosti a pomůže s jejich internacionalizací. Infrastruktura s tím vším nepochybně souvisí, ovšem jako jedna z mnoha komponent.

Jen pro upřesnění - nejsme proti podnikatelské / inovační infrastruktuře jako takové; ve skutečnosti ji vítáme, nicméně bychom rádi viděli nějaký reálný dopad. Infrastruktura musí být součástí širší integrované politiky ekonomického rozvoje. Taková politika potřebuje prioritizaci na strategickém stupni, stejně jako na odvětvovém stupni. Takové priority určí zaměření a koncepci infrastruktury. Investice do infrastruktury musí být koordinovány, jinak nastane neefektivita a znehodnocení jejich pozitivních dopadů.

Berman Group nepostaví Váš průmyslový / vědeckotechnický park nebo byznys centrum. Nicméně budete mít jistotu, že Váš návrh dává smysl, ekonomicky i strategicky. Ušetříme Vaše peníze, zvýšíme šanci na úspěch a pozitivní dopad. Inovační infrastruktura totiž není cílem, je to jen jeden z prostředků pro dosažení čehosi jiného: aktivní zlepšení regionálního prostředí pro znalostí ekonomiku. Jestli chcete dosáhnout právě to, promluvte si s námi. Jestli potřebujete rychle vytvořit projekt financovaný ze strukturálních fondů, obraťte se na někoho jiného.

 

Lidské zdroje a trh práce

Říkejte si tomu lidský kapitál nebo X-faktor - jsou to lidé, kdo přináší rozdíly do míst, která obývají. Lidé a jejich vztahy jsou dnes kritickou konkurenční výhodou. Co víte o lidech ve Vašem regionu kromě školských dat a míry nezaměstanosti? Jak měříte kvalitu jejich schopností a jejich vhodnosti pro současné a budoucí potřeby regionálního inovačního systému a pro současnou a budoucí strukturu průmyslu?

Lidské zdroje jsou kritickou komponentou strategie pro novou ekonomiku, kterou vyvíjíme pro naše klienty. Máme zkušenosti s kvalitativním přístupem ke strategickému plánování hodnocení a rozvíjení dovedností.

"Berman group tým s námi spolupracoval na hodnocení potenciálu partnerství regionálního trhu práce v pěti pilotních regionech České republiky. Použili nejosvědčenější postupy OECD a jejich práce byla orientována na výsledek, intenzívní a novátorská. Líbil se nám aktivní přístup jejich týmu."
Ivana Sládková, projektová manažerka, Národní vzdělávací fond

Business Improvement Districts

Jestliže jste o Business Improvement Districts nikdy neslyšel/a, tak by asi bylo lepší nejdříve vyhledat si o tomto pojmu nějaké informace na internetu. Jestliže už víte, co to je a jestli Vás zajímá rozvojový management městských center, tak se na nás prosím obraťte, protože jsme jediná konzultační firma ve střední a východní Evropě (pokud víme), která se touto problematikou zaobírá.

Business Improvement Districts mohou být považovány za méně strategické, s větším dopadem na místní ekonomiku a s menšími obecnými ekonomickými dopady. Nesouhlasíme. Považujeme Business Improvement Districts za jednu ze základních lokálních podnikatelských infrastruktur, která může přinášet prospěch a mít pozitivní dopady na celou komunitu. Business Improvement Districts jsou demonstrací podnikatelské kultury, formují stanoviska v komunitě, tvoří nové, přívětivější tváře měst, podporují jejich pozitivní obraz, kreativní atmosféru a úspěšně odolávají procesu suburbanizace.

BID v mnoha případech může zrodit inovace v sociálních otázkách, revitalizaci center měst, lokálních veřejných službách atd. Mohou se stát těžištěm (interních) marketingových kampaní a zdrojem výrazné, lokálně generované pozitivní atmosféry. Popravdě, BID projekty a iniciativy mají velkou šanci na politickou podporu prostě proto, že jsou velmi viditelné.

Společnost Berman Group vyvinula a pilotovala metodologii vzniku úspěšného Business Improvement District, dále ustanovení a provoz jeho řídícího orgánu včetně samofinancování a startovacích marketingových plánů. Jestli zbystřila Vaše pozornost, přijďte si o tom pohovořit.

 

Regionální marketing a internacionalizace

Země, regiony a města soutěží o pozornost. Chtějí, aby investoři, návštěvníci, pořadatelé akcí a obchodní partneři věřili tomu, že jsou nejlepším místem na světě. Investují spoustu peněz a (někdy i) mozkové kapacity, když se snaží dosáhnout tohoto cíle. Vnitřní a vnější obraz místa (vnímání jeho vlastností různými cílovými skupinami) je nehmotné aktivum, jehož hodnotu je třeba měřit, chápat a směřovat.

Vliv hodnoty místa přímo ovlivňuje tržní hodnotu produktu a služeb spojených s tímto místem. Zákazníci věří, že švýcarské hodinky a kapesní nože jsou nejlepší na světě. Skutečně jsou? Záleží vůbec na tom? Vnímání je důsledek úspěšného marketingu. Trhy zaplatí víc za výrobky a služby zviditelněné chytrými marketingovými technikami.

Důvodem, proč mluvíme o regionálním marketingu a internacionalizaci v jedné linii našich služeb je, že jsou to spojené nádoby. Naši potencionální obchodní, výzkumní a institucionální partneři potřebují být mezinárodně propagováni pomocí sofistikovaných marketingových aktivit (neprodáváme přece žvýkačky) a jako výsledek těchto snah vytvoří poptávku po kooperaci, která vyjde vstříc našim mezinárodním ambicím. Jak se svět specializuje, potřebujeme propojení míst, která se mohou vhodně doplňovat (komplementárních míst), což zvyšuje konkurenceschopnost hodnotových řetězců, na kterých lokální ekonomiky participují nebo aspoň mají logickou pozici k tomu, aby participovaly. Kdo to praktikovat nebude, toho předeženou.

Úkolem marketingu je přesvědčit potencionální zákazníky rozhodnout se právě pro Vaše výrobky a služby. Ekonomický pokrok nám nedává na vybranou - obchodovat méně s hmotnými a více s nehmotnými produkty, jako třeba znalosti nebo unikátní schopnosti specialistů. Produkty, se kterými obchodujeme jsou naše regionálně ukotvené ekonomické a inovační systémy, se kterými se mohou propojit další firmy a organizace odjinud. Když budeme připraveni, tyto nové konexe pomohou vyvinout nová jedinečná řešení globálních výzev, které se pak stanou kasovními trháky s pozitivním dopadem na lokální socioekonomický systém.

Tento nový přístup k marketingu jde daleko za brožury a webové stránky ukazující rozesmáté obličeje. Zároveň vyvolává mnoho otázek, na které by regiony měly najít odpovědi. Jaké jsou klíčové řetězce hodnot, které jdou vstříc našim současným znalostem a dovednostem? Jaké jsou klíčové trendy, kterých jsou tyto hodnotové řetězce subjekty? Kde jsou ona místa s kritickým množstvím strategické specializace relevantní tomu "našemu" hodnotovému řetězci? Co můžeme svým partnerům jinde nabídnout? Jak můžeme provádět integrovanou politiku (národní - regionální - firemní stupeň) k úspoře našich omezených zdrojů / maximalizaci zisku? Pochopilo naše společenství internacionalizaci / bude otevřeno novým účastníkům / lidem a kulturním vlivům? Jaká vnitřní marketingová srovnání budeme potřebovat zavést, abychom zvýšili svou šanci na úspěch? Jsou naše podniky, vědci a veřejná správa připraveni spolupracovat tak, aby se toto všechno stalo?

Berman Group pomáhá agenturám s dlouhodobými ambicemi vyvinout a zavést moderní chytrý regionální marketing podporující internacionalizaci a maximalizující dlouhodobý socioekonomický dopad.

Politika EU, mezinárodní rozvoj

Strávili jsme mnoho času a energie snažíce se porozumět praxi rozvojové politiky EU: studovali, analyzovali a dokonce jsme ji i vyučovali. Někteří naši dobří přátelé v tom stále pokračují. Máme o problematice více znalostí, než má většina lidí. Nicméně pořád nám to (téměř) nedává smysl. Pardon - jen je to velmi drahé a nějaký užitek to přece jen generuje. Nicméně současně Evropa ztrácí konkurenceschopnost. Připomíná to situaci na Titaniku, kde kapitán učil posádku správně salutovat. Disciplína je přece základ pokroku. A že za chvíli narazíme na ledovec? Proč se znepokojovat? Pasažéři se přece cítí pohodlně. Vždyť patří mezi nejbohatší na světě.

Obáváme se, že tato slova jsou ve skutečnosti politické stanovisko, které nás diskvalifikuje od spolupráce s mnohými z vás. Avšak život je příliš krátký na to, aby se člověk zpronevěřil vlastním zásadám. Odmítáme lekce tanečních na potápějící se lodi. Místo toho bychom se měli naučit, jak kličkovat mezi ledovci nebo aspoň plavat.

Globalizace urychlila růst v mnoha zemích mimo EU. Už si nemůžeme dovolit regulovat sami sebe tak, jak to děláme, protože tím snižujeme naši konkurenceschopnost. Jestliže máme utratit 1€ jen pro realokaci 1€ , musíme být dvakrát efektivnější, než naše konkurence, abychom udrželi krok. A my nejsme dvojnásobně efektivní. Je známo, že naše náklady patří k nejvyšším na světě. Už nemáme výhodu nerozvinuté části světa, protože toto se dramaticky mění. Tento kontroverzní text je pro nás test, zdali vskutku existuje někdo ochotný číst webové stránky delší než SMS. Jestliže jste se prokousal/a až sem, napište nás prosím emailem nebo na Facebooku Vaše souhlasné či nesouhlasné reakce.

Jestliže nás podpoříte, jste statečný/á. Víme, že mnoho z vás se to bojí říci nahlas, protože Vaše existence je na EU závislá. Nicméně neváhejte nám to říci osobně. Střední a východní Evropa je zticha, protože je čistým příjemcem. Kdyby se ovšem ozvala se svými názory, penězovod z Bruselu by mohl skončit.

Nakonec jsme se rozhodli nezúčastnit se. Jestli potřebujete pomoc s EU lobyingem nebo více peněz z Bruselu, kontaktujte prosím jednoho z miliardy konzultantů, kteří si na tom založili živnost. Nejsme tu proto, abychom vám radili, jak utratit cizí peníze. Jsme tu, abychom Vám pomohli peníze vydělat pomocí Vašich zdrojů. Je to těžší práce. Naše služby nejsou pro lehkoživky.

Na druhé straně, mezinárodní rozvojová pomoc je úplně jiný příběh. Uvědomujete si, že USAID ve východní Evropě a střední Asii kupuje bezpečnost, stabilitu a příležitost k růstu pro střední Evropu? Úspěch či neúspěch těchto snah může mít větší důsledky na naše životy než nějaké strukturální fondy. Demokratizace, rozvoj institucí, boj s korupcí, normalizace podnikatelského prostředí, přímé zahraniční investice a vzrůstající životní úroveň v zemích bývalého Společenství nezávislých států a střední Asie znamenají ekonomický rozvoj České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Rakouska, Německa,... celé EU. Dlouhodobě to má daleko větší vliv na konkurenceschopnost EU než Lisabonská agenda. Čeho vlastně Lisabonská agenda dosáhla? Svých cílů jistěže ne.

Nemusíte s námi souhlasit. Ale popřemýšlejte o tom! Můžeme si o tom promluvit.