Služby

 

 
"Berman Group nám pomáhá ohodnotit kvalitu a změny v našem podnikatelském prostředí od roku 2000. Velmi profesionální a příjemný tým zaměřený na výsledek. Chceme s nimi nadále spolupracovat."
--Jiří Doležel, Oddělení hospodářského rozvoje magistrátu města Olomouce
"Berman Group není továrna na zprávy a reporty. Jejich konzultanti jsou zkušení profesionálové se schopností mluvit k lidem na managerských pozicích o skutečně komplikovaných otázkách. Spolupráce byla hladká a příjemná."
--Petr Chládek, Manager, Regionální inovační strategie, Jihomoravské inovační centrum
 
 

Analýzy, hodnocení, evaluace.

Analytika je jádro práce kozultanta. Zde může konzultant poskytnout největší přidanou hodnotu. Někdy to bývá zaměněno s počtem stránek nebo detailností. Kvalitu analýzy je těžké objektivně hodnotit: neexistuje metrika, podle které by se dalo určit zdali je nějaký report lepší než druhý - dokud se závěry prakticky nevyužijí.

V Berman Group vidíme analýzu jako integrální část komplexnější úlohy. Je to základ, který nás směřuje k identifikaci řešení. Analýza je příležitost - příležitost aktivizovat zainteresované osoby, zapojit je a být si vědom problémů.

Protože analýzy jsou je podle definice identifikace problémů, nejsou zde proto, aby své čtenáře potěšily. Někteří lidé neradi slyší o těžkostech v jejich ekonomikách a společenstvích. Chtějí slyšet znova a znova jak jsou senzační, se sociálním, přírodním kulturním a historickým potenciálem. Potkáváme je pořád.

Spolupracujeme s těmi, kdo jsou připraveni naslouchat a porozumět pravdě o jejich národní a globální pozici na trhu, kteří mají realistický přístup. Analytické zprávy připravujeme se záměrem použít je pro naplánování praktických kroků k vytvoření lepší ekonomické budoucnosti.

Kvalitativní výzkum s přidanou hodnotou

Průzkum statistik nebo veřejně dostupných i nedostupných dat obvykle neposkytne tvůrcům strategie dostatečně přesvědčivé podklady ke vzniku efektivní strategie / politiky ekonomického rozvoje. Rozumíte tomu? Jestli ano, můžeme Vám jedině pogratulovat. :o)

Efektivní strategie musí být založena na vysoce efektivních analytických vstupech. Je potřeba vyjít z pohodlí kanceláře a navštívit firmy, výzkumníky, intermediární organizace a promluvit si s nimi. A těchto institucí je třeba navštívit opravdu hodně.

Komunita v rámci Triple Helixu a kvalita jejích vnitřních vztahů je patrně nejdůležitějším nehmotným aktivem, jaké vůbec může profesionál v oblasti ekonomického rozvoje mít. Hodnota tohoto aktiva se časem zvyšuje a má sílu znásobit jakoukoli myšlenku či aktivitu, narozdíl od "izolovaných" idejí.

Máme velké zkušenosti s interakcí s podnikatelskými, akademickými a politickými komunitami. Protože nejsme součástí našich výzkumných oblastí, nemáme v nich ani partikulární zájmy.

 
 

Strategické strategické plánování

Zažili jsme jak uctívání strategického plánování, tak i jeho úplnou ignoraci. Jedno z největších zklamání uživatelů této metody je zjištění, že strategické plánování neudělá práci za Vás samo. Může v mnohém pomoci, ale na konci zůstanou Vaše zdroje vzácné (ostatně vždycky jsou) a vaše úkoly obrovské. Problém strategického plánování je to, že je aplikováno tak často, že ztratilo svůj strategický charakter. Stala se z něj metoda, jak strukturovat myšlenky.

Klientům pomáháme znovuobjevit sílu skutečného strategického plánování ekonomického rozvoje.

Inteligentní rozvojová politika

Staré metody a přístupy generují staré výsledky. Politika musí mít výsledky, jinak je nesmysl investovat do jejího vývoje a implementace. Inteligentní politika má jednoduché metriky hodnocení, jasné cílové skupiny, jednoduchý design a provoz. Její vývoj je ovšem obtížnější. Na druhu stranu, komplikované politiky mají komplexnější design, cíle a cílové skupiny. Jejich vývoj je možná jednodušší, avšak implementace nemožná. Mnoho politik je komplikovaných, protože prostě nebylo dost času připravit je dobře. Buďte jedoduší! Je to těžké, ale funguje to.

Naše klienty nenecháme kompromitovat se komplexní politikou.

 

Vzdělávání, školení a certifikace

Ekonomický rozvoj není snadno srozumitelný každému. Obor je to nový a podfinancovaný, obzvláště v přechodných ekonomikách. Čím je problematika, kterou se zabýváte, komplikovanější, tím více potřebujete podpory a oddanosti od lidí okolo Vás. Pomáháme s vysvětlováním principů ekonomického rozvoje komunitám.

Poskytujeme vytváření kapacit v oblasti ekonomického rozvoje. Na rozdíl od vysokoškolských přednášek jsou příběhy vyprávěné našimi konzultanty ze skutečného života. Vytváříme učební modely, povzbuzujeme meziregionální a mezioborovou výuku a předávání zkušeností. Naše žáky inspirujeme, aktivizujeme a povzbuzujeme směrem k inovacím na poli ekonomického rozvoje. Vedeme pravděpodobně nejstarší a nejúspěšnější program akreditace managerů průmyslových zón v Evropě. Absolventi tohoto programu formují jádra týmů podpory zahraničních investicí v jednotlivých zemích.

Pomůžeme Vám připravit, zorganizovat a spustit workshop v jakékoli oblasti zkušeností ve Vašem regionu. Podtrhněte své zkušenosti posílením Vašeho sociálního kapitálu ve Vašem regionu.

Facilitace, dosažení koncenzu

Ať se Vám to líbí nebo ne, ekonomický rozvoj je vysoce intenzívní sociální aktivita. Potřebujete fungovat jako efektivní systémový integrátor se schopností facilitace a koordinace množství vztahů skrze odvětví a témata. Vyžaduje to speciální dovednosti a mnoho trpělivosti a vytrvalosti.

Máme bohaté zkušenosti ve vedení procesů rozvoje komunit a pobízení různých zainteresovaných skupin k dosažení koncenzu v obtížné rozvojové otázce. Pomůže, když máte zkušené facilitátory a mediátory. A jestliže tito nejsou členy komunity a nositeli partikulárních zájmů, pomáhá to ještě více. Také pomáhá, když mají respekt a vytvářejí pozitivní tvůrčí atmosféru orientovanou na možná, realizovatelná řešení.

Mluví Vaši výzkumníci, školitelé, podnikatelé a politici spolu? Kooperují, kofinancují, spoluvyvíjejí, spoluvlastní a spoluobjevují? Berman Group facilituje kritická komunitní propojení uvnitř Triple Helixu s cílem dlouhodobě maximalizovat vnější komerční potenciál představitelů regionálního inovačního systému.

 

Organizační konzultace

Agendy ekonomického rozvoje bývají ve světě implementovány množstvím soukromých, veřejných a smíšených organizačních struktur. Institucionální prostředí různých typů aktivit odráží jejich charakter, teritoriální úroveň, typologii jejich zakladatelů a financovatelů nebo dohody mezi zainteresovanými stranami, skladbu jejich cílových skupin atd. Navzdory velkému množství typů, tyto organizace potřebují působit velmi efektivně, protože jejich zdroje (často cizí) jsou účetně dohledatelné, kdežto jejich produkty je obtížné dokumentovat, měřit a odůvodnit. Ze zkušenosti považujeme toto za největší výzvu, kterou ekonomický rozvoj jako takový dnes podstupuje. Přece jen existuje rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem.

Neexistuje spolehlivá metoda, jak zorganizovat a dodat služby ekonomického rozvoje nějakému teritoriu. Praxe ukazuje, že akceschopné a funkční modely odráží místně specifické organizační učení, trvalou podporu zúčastněných stran a rozvoj strategických schopností zaměstnanců (managerské, analytické, komunikační, prezentační, zprostředkovávací a facilitační dovednosti, povědomí o technologiích atd.). Aktivity ekonomického rozvoje bývají jedinečné. Vyžadují různorodý mix zkušeností a dovedností, stejně jako vnitřní motivaci.

Není těžké selhat při rozjetí, provozu a údržbě vysoké úrovni výkonnosti činností agentury ekonomického rozvoje. Viděli jsme velmi úspěšné organizace ekonomického rozvoje neschopné řídit své ambice. Zažili jsme dobře navržené modely, co selhaly při spuštění. Takováto selhání nejen že podkopávají sociálně-ekonomický směr, kterým se regiony ubírají, ale i znehodnocují sociální kapitál nahromaděný v místech za delší časové úseky. Aktivity rozvoje podnikání, lákání investic, podpora inovací, konkurenceschopnosti a podnikání, regionální marketing, transfer technologií, komercionalizace, facilitace klastrů a hodnotových řetězců, internacionalizace atd. jsou pro budoucí ekonomický růst regionů nezbytné. V organizacích zodpovědných za tyto agendy jsme se zaměřili na kvalitu a řízení zdrojů.

Berman Group poskytuje organizační konzultace institucím ekonomického rozvoje všech úrovní. Tyto služby se (skutečně!) velmi těžko prodávají. Na druhé straně vidíme denně, že by našim klientům velice prospěly. Důvod je částečně v tom, že společnost Berman Group je najímána organizacemi ekonomického rozvoje pouze na úkol, který je třeba splnit. To je dobře, ale mnoho organizací nechápe, že jejich část práce je třeba provést efektivně. Promluvte si s námi, sdílejte Vaše pohledy. Změňte výkonnost Vaší organizace.

Projektová asistence

Strategie a politiky musí být nakonec implementovány, aby se dosáhlo plánovaných výsledků a maximalizovala se návratnost prostředků investovaných do jejich vývoje. Implementace typicky dostává formu projektu, iniciativ nebo programů. Projekty schválené při inteligentní rozvojové politice jdou lehce navrhnout a implementovat, protože jejich konceptualizace byla provedena v synergickém prostředí zahrnujícím různé skupiny zúčastněných osob a reprezentantů cílových skupin. Tím pádem jsou šance vyšší. Takové projekty reagují na celkovou analýzu potřeb a vytváří synergie s ostatními naplánovanými akcemi. Tyto synergie představují klíčovou přidanou hodnotu, zvyšují produktivitu všech investic, kterých se to týká, a formují základnu konkurenceschopnosti společnosti.

Neříkáme, že ad-hoc projekty mají nižší šanci na úspěch. Ale je-li aplikována množina vnějších stavů na dva projekty, ten, který vzniknul na základě komunitního strategického plánování, bude mít širší socioekonomický dopad.

Implementační faktory úspěchu jsou ve skutečnosti různorodé a velmi závislé na kvalitách projektového týmu a poptávce po výstupech projektu. Použité zdroje jsou až na druhém místě (ne na prvním, jak je často mylně vnímáno) a samosebou existují externí faktory, které mají limitující až fatální dopad na implementaci. Odhadnout tyto ex ante a "to je to, co byste měli dělat" je ve fázi návrhu projektu obtížné. Zatímco outsourcing implementace mnoha projektových aktivit je nezbytný, nevěříme na outsourcing celého projektu. Pravomoci a zodpovědnost musí zůstat s těmi, komu na úspěchu projektu záleží i po zaplacení faktur.

Pomáháme projektovým týmům při projektové konceptualizaci, návrhu, rozpracování, předběžné analýzy poptávky, financování a hledání zdrojů, monitorování a evaluaci. Čím komplikovanější budou projekty či iniciativy, na které si nás najmete, tím lepší hodnotu dostanete za svoje peníze. Nepřijímáme odpovědnost za klientovy projekty a nevěříme nikomu, kdo říká, že to dělá. Proto také této činnosti neříkáme "projektový management" nebo "outsourcing projektu", jak mnozí inzerují na svých webových stránkách. Nazýváme to přesně tak, jak to je: projektová asistence.

Promluvte si s námi, ať už jste v plánovací fázi nebo při (problematické) implementaci. Budeme k Vám upřímní a řekneme Vám, když nebudeme schopni poskytnout dobrou protihodnotu za Vaše peníze.